Anmäl dig nu!

David Mathiasson – Fritidsbanken


Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
För Fritidsbanken är värdegrunden allt! Genom öppenhet, mångfald och att alla får delta når vi också tillväxt.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Många aktörer och organisationer ”gör mycket bra”, genom samverkan når man nya möjligheter och stärker arbetet ännu mer.

Vad tycker du om Expand som initiativ?
Ett bra initiativ som troligen bidrar till att fler får upp ögonen, lär av varandra och förhoppningsvis börjar samverka.

Vad vill du skicka med deltagarna?
Det gäller att hitta rätt i värdegrunden, om den landar rätt hos oss människor på ett enkelt och trovärdigt sätt skapas engagemang och vilja att delta och bidra och utveckla.