Anmäl dig nu!

Katarina Jakobsson

Män och jämställdhet

Jämställdhet påverkar inte bara villkoren för flickor och kvinnor, utan också för pojkar och män. Det berättar 18 män från Värmland i en kortfilm som hade premiär i april i år. Många kvinnor har genom tiderna engagerat sig framgångsrikt för jämställdhet, men män hörs mer sällan i debatten, trots att jämställdhet i hög grad berör hela samhället och påverkar ekonomi, makt, relationer osv.

Därför har vi i den här filmen valt att låta just män berätta om varför jämställdhet är viktig för dem. Den är tänkt som en inspiration för att fler – både kvinnor och män – ska engagera sig i frågorna. Filmen har tagits fram av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Marianne Nilsson, genusutvecklare på Region Värmland, och Katarina Jakobsson, särskild sakkunnig på Länsstyrelsen Värmland presenterar och visar filmen Jämställdhetsfrågan.

Efter filmen håller Marco Zamorano-Tóth, från Riksorganisationen Män för jämställdhet, en workshop där normer kring maskulinitet och genus står i fokus samt vad deltagarna själva kan göra för att åstadkomma förändring.