Anmäl dig nu!

Maria Liljas

Maria Liljas är docent i religionspsykologi och arbetar sedan många år som forskare vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar livsfrågor, riter och hälsa i det sekulära samhället. En övergripande fråga i hennes arbete är hur människor tar hand om sina existentiella behov, när de inte längre känner sig bekväma med att vända sig till kyrkan.

Idag bedriver Maria ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om begravningsplatsens funktion i det nutida mångreligiösa och sekulära Sverige. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar också bland annat landskapsarkitekter från SLU. I ett tidigare projekt om existentiella frågor i samband med abort samarbetade Maria med forskare från folkhälso- och vårdvetenskap.

Maria har varit verksam som lektor både vid Uppsala och Umeå universitet, samt som gästföreläsare vid ett flertal andra högskolor. Vid sidan av det akademiska livet har Maria också alltid arbetat på olika sätt som kulturarbetare. Mellan 2006 och 2011 drev hon kulturkrogen och konstprojektet ”Spejaren” i Leksand, i samarbete med Ominkultur.

 

”Är du onormalt normal?”

Föreläsningen handlar om normernas förföriska trygghet. Vilket för oss in på andebesättelse, plastikoperationer och knätofs. Och så kommer vi prata om hur det kommer sig att en kan bli sjuk både av för mycket och för lite normer.