Anmäl dig nu!

Mats Löfberg, Speakify

Mats Löfberg jobbar som projektledare tillsammans med Hosi Rooznamechi med utvecklingen av det unika digitala språkverktyget Speakify. Verktyget som är en av de största innovationerna inom mångfald bidrar till en snabbare språkinlärning och förbättrad etablering av nyanlända. Mats kommer tillsammans med Hosi bland annat berätta om hur verktyget hjälper till att överbrygga svårigheter som att hitta jobb och smälta in i samhället på grund av bristande språkkunskaper.

www.speakify.org