Anmäl dig nu!

Patrik Edgren – DO

Patrik Edgren har arbetat med frågor om diskriminering, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering i snart två decennier. Han har erfarenheter från såväl riksdagen som den fackliga världen. Sedan 2006 har han utbildat arbetsgivare för Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning.

Vid årets konferens talar han om den vanligaste förekommande rekryteringsstrategin, den som används av alla de som önskar minska risken för diskriminering och exkludering under anställningsprocessen och som går under namnet kompetensbaserad rekrytering. Vad många inte känner till är att strategin i sig inte ger några garantier för ett gott resultat. Det finns en rad risker. Det visar arbetslivsforskningen. Men med kännedom om fallgroparna kan rekryteringen bli framgångsrik. Under hans föreläsning får vi ta del av en rad konkreta tips om hur vi kan navigera rätt under rekryteringsprocessen, utan att gå på grund.