Anmäl dig nu!

Hans Börsvik

Hur bejakar vi jämställdhet och mångfald som en självklar del i företag för att skaffa nya medarbetare?

Hans Börsvik har 30 års erfarenhet av att leda ledningsgrupper och utveckla nya marknader och organisationer. Hans kommer att berätta om mångfald och jämnställdhet i syfte hur företag kan bli bättre i ”the war of talents”. Öppenhet och tillväxt är avgörande för alla företag framöver som konkurrerar om kompetens och som vill skapa tillväxt.

Hans Börsvik i dag verksam som rådgivare, styrelseledamot och mentor inom områdena: jämställdhet/mångfald. affärsverksamhet och utbildning/entreprenörskap. Tidigare inom PwC, ett internationellt svenskägt konsultföretag med ca 4000 medarbetare, på olika ledande positioner, de sista 8 åren som vVD och VD.