Anmäl dig nu!

Daniel E. Martin

Vad innebär ”compassionate leadership”? och vilket samband har “compassion & competence” med ökad produktivitet och strategiska mål?

Lyssna till Daniel E. Martin, Professor på CCARE, Stanford University och Ulf Alexandersson, VD Sprint Personal AB ochsom genom sitt gemensamma synsätt och forskning runt frågor om kompetens, omständigheter som ökar en organisations produktivitet och faktorer som påverkar möjligheterna att nå strategiska mål.

Prof. Daniel E. Martins forskning runt dessa frågor har gett bevis på ökad produktivitet och ökad förmåga att nå förväntande mål.för att verifiera och vidareutveckla frågor inom rekryterings- och introduktionsprocesser, kompetensinvesteringar och ledarskapsbeteende.

Daniel E. Martin, Ph.D. Associate Professor, CSU East Bay
Department of Management Center for Compassion and Altruism Research and Education
Stanford University

Daniel E. Martin har tillsammans med Ulf Alexandersson lett ett seminarium i samband med Tällberg Forum 2013 för ett stort antal deltagande företagsledare och chefer

Läs artikel från Huffington Post: