Anmäl dig nu!

Farida Rasulzada

Lyssna till Farida Rasulzada som pratar om Divesity Management- Skapa medvetenhet om hur man kan bygga dialog med hjälp att medvetandegöra våra likheter och olikheter

Farida Rasulzada är forskare och universitetslektor vid Lunds Universitet. Hennes forskning kretsar kring hur man kan främja hälsa och innovatioer på arbetsplatser och frågan vad uppnår företag när de ger personalen utrymme att vara kreativa och innovativa?