Anmäl dig nu!

Program 21 oktober

8.30-9.00
Navid Modiri – Mellanförskapet och Sverige 3.0
Navid uppmanar till mod och kreativitet, och river murar mellan åhörarna. Navid får människor att lyssna på varandra och prata med varandra, på riktigt.

9.00-9.30
Farida Rasulzada Diversity Management
Diversity Management – skapa medvetenhet om hur man kan bygga dialog med hjälp att medvetandegöra våra likheter och olikheter

Farida Rasulzada är forskare och universitetslektor vid Lunds Universitet. Hennes forskning kretsar kring hur man kan främja hälsa och innovatioer på arbetsplatser och frågan vad uppnår företag när de ger personalen utrymme att vara kreativa och innovativa?

9.30-10.00

Ulf Alexandersson, Sprint AB och Daniel E. Martin, Professor på CCARE, Stanford University Compassion and competence

Vad innebär ”compassionate leadership”? Vilket samband har “compassion & competence” med ökad produktivitet och strategiska mål?

Lyssna till Ulf Alexandersson, VD och grundare av Sprint Personal AB och Daniel E. Martin, Professor på CCARE, Stanford University som genom sitt gemensamma synsätt och forskning runt frågor om kompetens, omständigheter som ökar en organisations produktivitet och faktorer som påverkar möjligheterna att nå strategiska mål.

10.00-10.15 

Fika

10.15-12.00
WorkshopArbetsmarknad i förändring
Migration, demografi, globalisering och digitalisering. Allt förändrar arbetsmarknaden och nya innovationer och marknader skapas samtidigt som andra minskas eller försvinner. Hur ska vi ha en beredskap för att möta så högrörliga förändringar? Hur ska vi se på utbildning? Hur ska vi skapa förutsättningar för människors behov av att flera gånger i sitt liv byta yrke när det behövs? Hur möter vi den kompetens, kreativitet och motivation som finns hos våra invånare för att påverka våra strukturer så de passar vår tid och våra utmaningar? Vad vet vi om det som pågår i form av fakta och kunskaper och vad är rena gissningar och lösa antaganden?

 

Processledare: Edna Eriksson 

Deltagare: Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Breakout-session C

Farida Rasulzada Diversity Management
Flens kommun med Edna Eriksson Och den ljusnande framtid är vår? Hur skapar vi en skola där vi kan möta framtiden?
Ulf Alexandersson Workshop – Compassion & competence
Karlstad Kommun Karlstad – en stad för alla  –  så jobbar vi

14.00-14.15

Fika


14.15-15.15

Breakout-session D

Edna Eriksson och Eslövs kommun Vad ställs det för krav på politiker i dagens politiska klimat? Vilka är politikens utmaningar gällande öppenhet, mångfald och tillväxt?
Navid Modiri  Mångfald är resultatet av att jag tränar mig själv i öppenhet
Maria Liljas Är du onormalt normal?
Patrik Edgren – DO  Kompetensbaserad rekrytering 


15.15-16.00

Stefan Hyttfors Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!

Lyssna till Stefan Hyttfors som målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Hans förmåga att beskriva utvecklingen i samhället med fokus på beteendeförändringar får de flesta att se på framtiden med helt nya ögon.

16.00
Avslut

Med reservation för eventuella förändringar.