Anmäl dig nu!

Karlstads kommun

Karlstads kommun kommer under sitt seminarium att prata under rubriken ”Karlstad – en stad för alla – så jobbar vi”. Seminariet kommer att ta upp arbetsgivarperspektivet samt belysa arbetet med HBTQ-certifiering, arbete inom elevhälsa och fritidsverksamhet och brukarinflytande inom vården.

http://karlstad.se/