Anmäl dig nu!

Flens kommun

Enligt skollagen ska skolan varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling. Alla skolor i Flen arbetar med detta nu.

För att ta fram Prins Wilhelmsgymnasiets plan arbetar rektor Jonas Axelsson, integrationskoordinator Åza Jarlsdotter, lärare och elever tillsammans med Edna Eriksson som arbetat med mångkultur, mångfald, likabehandling och jämställdhet under lång tid.

Det är ett viktigt värdegrundsarbete. Förutom en gemensam plan som täcker lagkraven vill vi också inkludera yttrandefrihetslagstiftning och ev. andra grundlagsstiftningar och civil lagstiftning som reglerar hot både i skolan och på nätet. Arbetet utgår ifrån barnkonventionen och konventionen om de mänskliga rättigheterna samt Europeisk lagstiftning på området.

www.flen.se