Anmäl dig nu!

Ulf Alexandersson

Vad innebär ”compassionate leadership”? och vilket samband har “compassion & competence” med ökad produktivitet och strategiska mål?

Lyssna till Ulf Alexandersson, VD Sprint Personal AB och Daniel E. Martin, Professor på CCARE, Stanford University som genom sitt gemensamma synsätt och forskning runt frågor om kompetens, omständigheter som ökar en organisations produktivitet och faktorer som påverkar möjligheterna att nå strategiska mål.

Ulf kommer även att genomföra en workshop kring ovanstående ämne.

Ulf Alexandersson, VD och grundare av Sprint Personal AB. Sprint samarbetar med Stanford University och Prof. Daniel E. Martin för att verifiera och vidareutveckla frågor inom rekryterings- och introduktionsprocesser, kompetensinvesteringar och ledarskapsbeteende.

Daniel E. Martin har tillsammans med Ulf Alexandersson lett ett seminarium i samband med Tällberg Forum 2013 för ett stort antal deltagande företagsledare och chefer

Läs artikel från Huffington Post:

Recruitment, Pre-employment selection and Compassion