Anmäl dig nu!

Hallå där Alexandra Pascalidou…

Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
Jag tänker på motsatserna till dessa vackra värdeord – slutenhet, enfald och stagnation. På hur svårt det kan vara att praktisera det som borde vara självklart i ett modernt välfärdssamhälle. På hur livet är en hinderbana för alltför många och att det är allas vår skyldighet att slipa ner trösklarna för att sluta sortera bort kompetensen. Jag tänker på de mikroaggressioner människor som kämpar för allas lika värde möter i sin vardag och att det är allas vår uppgift att vidga åsiktskorridorerna, krossa glastaken, öppna dörrarna på vid gavel. Det kräver mod och mognad att våga stå emot sirenernas sång. Jag ska tala om yttrandefrihetens ytskikt och tystnadens täckmantlar.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Förändringen börjar inom var och en av oss. Men fisken stinker från huvudet säger grekerna. Makten måste visa vägen. Den viktigaste förändringen är att mångfald ur alla dess aspekter måste manifesteras på alla nivåer i samhällshierarkin. En meritokratisk mångfald som premierar de bästa oavsett funktionalitet, nationalitet eller sexualitet eller andra variabler. Vi behöver också öka vår självinsikt och sluta fjanta och förneka segregationens strukturer och sorteringsmekanismer.
  
Vad tycker du om Expand som initiativ?
Expand gör mig hoppfull och optimistisk.

Vad vill du skicka med deltagarna?
Att en bättre värld inte bara är möjlig utan nödvändig. Att vi alla har makten att påverka vår samtid och framtid. Jag ska dela ut tips. tricks och finter som får varenda åhörare att känna sig som en allsmäktig förändringsagent.