Anmäl dig nu!

Hallå där Navid Modiri, en av våra huvudtalare…


Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
Att det är tre extremt stora och abstrakta frågor och att min hjärna kokar över bara jag läser meningen. Vad tänker den som skrivit frågan undrar jag? Vad vill de att jag ska svara på? Vad undrar de egentligen eller vill de bara sitta och prata om mänsklighet i flera århundraden? För mig sitter begreppen ihop på vissa plan utifrån de definitioner som jag själv har. Öppenhet – förmågan att ifrågasätta sina egna sanningar och befinna sig i sin egen obekvämhet för andras trygghets skull. Tillväxt kan vara så många saker, att hitta på fler saker, prylar och tjänster för att samla pengar på hög men tillväxt av vilken anledning? Mångfald är att blanda, förstå komplexitet och motsägelsefullhet. Ju öppnare jag är desto mer mångfald välkomnar jag och ibland leder det till tilllväxt men ibland leder det också till en pause i tillväxten för att vi ska kunna höra varandra. 

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Vilken fantastiskt och bisarr jävla fråga att få. Om jag skulle svara på den med ett rakt svar skulle jag räkna bort mig själv och be er avboka mig. Jag sitter inte på några svar och är personligen rädd för människor som påstår sig göra det. Svar kan vara det mest förändringsfientliga som finns. Den viktigaste förändringen vore således att komma bort ifrån vår besatthet av binärt tänkande, att tro att allt går att dela upp i 0 och 1, rätt och fel, vi och dom. Den delen av vår hjärna är gammal och tillhör apsläktet, den nya delen av vår hjärna är den som växer, det är den som Internet är en spegling av, det är den vars komplexitet går att väva vidare på i både teknisk, vetenskaplig och human utveckling.

Vad tycker du om Expand som initiativ?
Det vet jag inte än eftersom jag inte har varit på själva tillställningen men håller tummarna för att det kommer bli fett.

Vad vill du skicka med deltagarna?
Sluta tro att du vet något, träna på att dyka upp med ett öppet sinne, stora öron och ett sinne för humor.