Anmäl dig nu!

Hallå där Patrik Andersson, initiativtagare till Somalia Bandy och en av våra huvudtalare…


Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
För en liten kommun som Borlänge (50 000 invånare) är Tillväxt en absolut förutsättning för överlevnad. samtidigt är 17 procent av våra invånare av utländsk härkomst. Det är bara med hjälp av öppenhet och mångfald vi kan skapa tillväxt.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Att Integrationen lyfts upp på agendan och att det görs konkreta åtgärder. Det spelar ingen roll vad politiker och beslutsfattare säger i Stockholm säger om inte vi på landsbygden tar tag i problemet.

Vad tycker du om Expand som initiativ?
Mycket lovvärt precis som alla liknande projekt. Älskar det!

Vad vill du skicka med deltagarna?
En känsla av att ”Ingenting är Omöjligt”. Om vi tänker Out of The Box så går det att nå alla mål, men vi måste samarbeta för att det ska vara möjligt.