Anmäl dig nu!

Hallå där Ulf Sandlund, vd Ninetech, en av våra partners…

Varför är ni partner till Expand?
Först och främst tycker vi att Expand är ett väldigt bra initiativ! Det tar hög höjd med bra talare och ett innehåll som är spännande. Dessutom är själva ämnet något som vi på Ninetech brinner för. Vi är jätteglada att vi är med för andra året!

På Ninetech är vi övertygade om att mångfald är något som berikar och är bra för verksamheten och vår fortsatta utveckling. Den kompetens som krävs i vår bransch omgärdas inte av hinder som etnicitet, kön eller sexuell läggning. Snarare tvärtom! Mångfald utvecklar och förstärker vår kompetens.

Vi arbetar efter en stark värdegrund i vårt företag och har en styrmodell som vi kallar ”kompassen”. Kompassen är något som samtliga på Ninetech ska förhålla sig till , oavsett vart en person befinner sig på mångfaldskartan. Ett tecken på framgång när det kommer till mångfald är att det inte är något man behöver tänka på. Vi är inte där än och vi behöver bli påminda om det, få tid att fundera på det och höja kunskapsnivån. Då fyller Expand och liknande aktiviteter ett behov för att fortsätta att bli bättre.

Som VD måste jag ”walk the talk”. Vi är inte nöjda idag utan vill och kan bli bättre. Vi har till exempel för få kvinnor i styrelsen, ledningsgruppen och i företaget som helhet. Är vi nöjda? Nej. Vill vi förändra? Ja. Vi håller inte detta i skymundan, det kräver tid och arbete.

Vi uppskattar ”plattformen” som erbjuds i Expand, så att vi kan ta del av vad andra engagerade företag och verksamheter gör! Allt på ett öppet och transparent sätt.