Anmäl dig nu!

Mål och vision

Vår vision är att Expand ska bli Sveriges främsta mötesplats för frågor som rör öppenhet, mångfald och tillväxt.

Med Expand är vår målsättning att öka kunskapen om vikten av och lönsamheten med mångfald samt öka förmågan och viljan att arbeta aktivt med mångfald inom de verksamheter som ni deltagare representerar. På lång sikt hoppas vi få se en ökad öppenhet inför människors olikheter, ökad mångfald inom samhällets sektorer samt en ökad och hållbar samhällsutveckling.

Vi tror att möten, samtal och reflektion mellan människor är centralt för att kunna anta den viktiga framtidsfråga som detta är – hur kan vi se styrkan i olikheter och potentialen hos alla människor? Den som lyckas kommer att fånga den bästa kompetensen, skapa bättre miljöer för människor och stå sig bättre i konkurrensen – vare sig det gäller i ett företag, i en region eller någon annan verksamhet.