Anmäl dig nu!

Öppenhet, mångfald och tillväxt

Öppenhet

Öppenhet är en fråga om attityd – man kan säga att det sitter i huvudet på människor. Okunskap och fördomar är de största hindren för en öppenhet mot det som vid en första anblick verkar annorlunda. Människor har en tendens att välja det de känner till, det är enkelt på många sätt – men det är ologiskt utifrån de tillväxt- och utvecklingsmål vi vill uppnå.

En öppenhet och nyfikenhet inför människors olikheter är en förutsättning för ett lyckat mångfaldsarbete.

 

Mångfald

Mångfald är olikhet och mångfald är ALLA. Mångfald är inte enbart etnicitet, religion eller kön. Mångfald innefattar också dessa egenskaper, men det är många gånger andra saker som betyder mer för en människas personlighet och kompetens än de nämnda. Olika erfarenheter, intressen, utbildning, perspektiv, kommunikations- och uttryckssätt – ja, allt som en människa kan innefatta – utgör mångfald i samhället och i organisationer och företag.

Mångfald är inte bara ett mål i sig, för den enskilda människan och för oss som samhälle. Ett genomtänkt och prioriterat mångfaldsarbete på alla nivåer är också ett medel och en förutsättning för ökad tillväxt.

 

Tillväxt

Tillväxt är entreprenörskap och innovationer inom samhällets olika sektorer, nya näringar, möjlighet att nå nya kundgrupper och marknader, utveckling av nya varor och tjänster, att skapa och bibehålla attraktiva livsmiljöer – en möjlighet att tillgodose våra ekonomiska, sociala och miljömässiga behov.

Att ett företag eller organisation arbetar aktivt med mångfald ger ett mervärde i form av nya perspektiv, högre kreativitet och i förlängningen ett mervärde i form av ökad tillväxt eller bättre arbetsmiljö.

Regional utveckling utifrån olika aspekter krävs för att nå ett bättre samhälle.