Anmäl dig nu!

Varför behövs Expand?

Mellan 2009 och 2030 väntas efterfrågan på arbetskraft att öka med 340 000 personer. Inom tjänstesektorn väntas efterfrågan öka med 145 000 på den privata sidan och 280 000 på den offentliga. Fram till 2030 uppgår glappet mellan efterfrågan på arbetskraft och antal personer i yrkesaktiv ålder till 190 000 individer.

Vi vill gärna tro att vi möter nya människor med nyfikenhet, öppenhet och utan fördomar och ibland gör vi också det. Men alltför ofta kommer våra föreställningar om kön, ålder, familjesituation, bakgrund, olika etniska grupper, erfarenheter etcetera i vägen för ett genuint möte.

Kopplat till den svenska arbetsmarknaden och samhällets olika sektorer så innebär detta att vi istället för att leta kompetens i fler säckar, gräver djupare i den säck man brukar leta i, ofta den som vi själva befinner oss i. Och det hindrar inte bara enskilda individer, utan också utvecklingen inom många verksamheter. I relation till framtidens behov så behöver alla vidga perspektiven.

Undersökningar visar att mångfald leder till nya perspektiv på verksamheten, ökad effektivitet, ökad förmåga att utveckla medarbetare samt nya kundgrupper och kontaktytor. När alla resurser inom en verksamhet utnyttjas fullt ut så kan lönsamheten förbättras.

Idag tar vi inte tillvara den kompetens som finns. Vi kan se hur nyinflyttade runtom i vårt samhälle inte får tillträde till arbetsmarknaden och olika nätverk, hur fördomar hindrar nya bekantskaper och möjlig utveckling inom en rad områden. Expand erbjuder en möjlighet att påbörja en resa, utvecklas och bli attraktiva och mer lönsamma.