Anmäl dig nu!

Nyheter

Se intervjun med vår moderator, Edna Eriksson


Hallå där
Rodrigo Garay, initiativtagare till Working for Change…
Rodrigo_235x235

Hur ser ni i er verksamhet på frågorna öppenhet, mångfald och tillväxt?

Mångfald handlar om affärsnytta. Vi arbetar med att dels visa goda exempel på denna affärsnytta dels erbjuda rekryteringstjänster för att attrahera mångfald.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Allt börjar och slutar med ledarskap. Ledningen för företag och organisationer har allt att vinna på att se affärsnyttan med mångfald.

Varför är ni partner till Expand?
För att Expand är en viktig plattform regionalt som bidrar till öka insikten om affärsnyttan med mångfald.

Hallå där Alexandra Pascalidou

Alexandrapascalidou
Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?

Jag tänker på motsatserna till dessa vackra värdeord – slutenhet, enfald och stagnation. På hur svårt det kan vara att praktisera det som borde vara självklart i ett modernt välfärdssamhälle. På hur livet är en hinderbana för alltför många och att det är allas vår skyldighet att slipa ner trösklarna för att sluta sortera bort kompetensen. Jag tänker på de mikroaggressioner människor som kämpar för allas lika värde möter i sin vardag och att det är allas vår uppgift att vidga åsiktskorridorerna, krossa glastaken, öppna dörrarna på vid gavel. Det kräver mod och mognad att våga stå emot sirenernas sång. Jag ska tala om yttrandefrihetens ytskikt och tystnadens täckmantlar.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Förändringen börjar inom var och en av oss. Men fisken stinker från huvudet säger grekerna. Makten måste visa vägen. Den viktigaste förändringen är att mångfald ur alla dess aspekter måste manifesteras på alla nivåer i samhällshierarkin. En meritokratisk mångfald som premierar de bästa oavsett funktionalitet, nationalitet eller sexualitet eller andra variabler. Vi behöver också öka vår självinsikt och sluta fjanta och förneka segregationens strukturer och sorteringsmekanismer.
  
Vad tycker du om Expand som initiativ?
Expand gör mig hoppfull och optimistisk.

Vad vill du skicka med deltagarna?
Att en bättre värld inte bara är möjlig utan nödvändig. Att vi alla har makten att påverka vår samtid och framtid. Jag ska dela ut tips. tricks och finter som får varenda åhörare att känna sig som en allsmäktig förändringsagent.

 

Hallå där Navid Modiri, en av våra huvudtalare…

navidmodiri_235x235

Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
Att det är tre extremt stora och abstrakta frågor och att min hjärna kokar över bara jag läser meningen. Vad tänker den som skrivit frågan undrar jag? Vad vill de att jag ska svara på? Vad undrar de egentligen eller vill de bara sitta och prata om mänsklighet i flera århundraden? För mig sitter begreppen ihop på vissa plan utifrån de definitioner som jag själv har. Öppenhet – förmågan att ifrågasätta sina egna sanningar och befinna sig i sin egen obekvämhet för andras trygghets skull. Tillväxt kan vara så många saker, att hitta på fler saker, prylar och tjänster för att samla pengar på hög men tillväxt av vilken anledning? Mångfald är att blanda, förstå komplexitet och motsägelsefullhet. Ju öppnare jag är desto mer mångfald välkomnar jag och ibland leder det till tilllväxt men ibland leder det också till en pause i tillväxten för att vi ska kunna höra varandra.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Vilken fantastiskt och bisarr jävla fråga att få. Om jag skulle svara på den med ett rakt svar skulle jag räkna bort mig själv och be er avboka mig. Jag sitter inte på några svar och är personligen rädd för människor som påstår sig göra det. Svar kan vara det mest förändringsfientliga som finns. Den viktigaste förändringen vore således att komma bort ifrån vår besatthet av binärt tänkande, att tro att allt går att dela upp i 0 och 1, rätt och fel, vi och dom. Den delen av vår hjärna är gammal och tillhör apsläktet, den nya delen av vår hjärna är den som växer, det är den som Internet är en spegling av, det är den vars komplexitet går att väva vidare på i både teknisk, vetenskaplig och human utveckling.

Vad tycker du om Expand som initiativ?
Det vet jag inte än eftersom jag inte har varit på själva tillställningen men håller tummarna för att det kommer bli fett.

Vad vill du skicka med deltagarna?
Sluta tro att du vet något, träna på att dyka upp med ett öppet sinne, stora öron och ett sinne för humor.

 

Hallå där Patrik Andersson, initiativtagare till Somalia Bandy och en av våra huvudtalare…

Patrik_Andersson_235x235

Öppenhet, mångfald och tillväxt – vad tänker du på kopplat till de frågorna?
För en liten kommun som Borlänge (50 000 invånare) är Tillväxt en absolut förutsättning för överlevnad. samtidigt är 17 procent av våra invånare av utländsk härkomst. Det är bara med hjälp av öppenhet och mångfald vi kan skapa tillväxt.

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Att Integrationen lyfts upp på agendan och att det görs konkreta åtgärder. Det spelar ingen roll vad politiker och beslutsfattare säger i Stockholm säger om inte vi på landsbygden tar tag i problemet.

Vad tycker du om Expand som initiativ?
Mycket lovvärt precis som alla liknande projekt. Älskar det!

Vad vill du skicka med deltagarna?
En känsla av att ”Ingenting är Omöjligt”. Om vi tänker Out of The Box så går det att nå alla mål, men vi måste samarbeta för att det ska vara möjligt.

 

 

Hallå där Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef, samordningsförbundet Samspelet, en av våra partners…

logga_samspelet

Hur ser ni i er verksamhet på frågorna öppenhet, mångfald och tillväxt?
Det är frågor som vi arbetar mycket aktivt för. Mångfald är en prioriterad fråga hos oss där vi i vår årsredovisning med verksamhetsberättelse 2014 för första gången har könsuppdelat ALL statistik kring våra deltagare samt att vi även lyft fram hur många personer som är utrikes födda. Dessa uppdelade siffror skapar underlag för många lösningsinriktade reflektioner. Tillväxt för våra kommuner är en förutsättning för vår och Värmlands framtid. Där kan Samspelet, tillsammans med sina delatgare, vara med och bidra.

Vi har, 24/2-15, inlämnat en ansökan till ESF om socialfondsmedel på 10 mkr där vår ansökan visar på att vi genom den kommer stödja 3 av Värmlandsstrategins 4 mål. (Det innebär ett tillskott på insatser för dryga 20 mkr genom tillhörande medfinansiering på 53 %).

Vilken är den viktigaste förändringen som måste åstadkommas enligt dig?
Att öppna upp för mångfald där olika människors olika förmågor tas tillvara i arbetslivet. Alla behövs! Alla vill vara sedda, behövda och en del i samhället. Som en person sa: Nu när jag fått ett jobb får jag betala skatt och får gå på AfterWork. Det är stort!

Varför är ni partner till Expand?
För att få möjligheten att delta i planerade evenemang, få vara en del i Värmlands tillväxt, där vi kan bidra och där vi själva kan få kunskap och kontakter för att tänka vidare i nya banor. Att vara en del i ”det som händer”.