Anmäl dig nu!

Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som driver ett nätverk som visar hur man framgångsrikt kan arbeta med mångfald i företag och organisationer. De anslutna företagen och organisationerna förbinder sig att aktivt arbeta med mångfald i den egna organisationen genom att anta en utmaning utifrån sin egen utgångspunkt. Diversity Charter Sweden ger möjlighet till erfarenhetsutbyten, inspiration och verktyg i Sverige och Europa.

www.diversitycharter.se