Anmäl dig nu!

Teskedsorden

Teskedsorden är en svensk stiftelse som arbetar genom en aktiv dialog med barn och ungdomar för ökad tolerans och respekt människor emellan. Intolerans utgör växande hot i dagens samhälle. Vår målsättning är att nå unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor. Även om den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige får vi fler och fler förfrågningar om att bidra med våra kunskaper inom området på konferenser och seminarier utomlands.