Anmäl dig nu!

We Link Sweden

We Link Sweden är en katalysator för olikhetsfrämjande arbete. Genom lokalt, regionalt och internationellt kunskapsutbyte och identifiering av best practice länkar vi samman forskning, värderingsarbete och konkret handling. Utifrån ett holistiskt perspektiv stöttar vi organisationer att anlägga olikhetsperspektivet på alla nivåer och att implementera de rätta verktygen för att använda människors olikheter som den främsta drivkraften för utveckling och resultat. Vi verkar som en brygga mellan olika sektorer i samhället för att uppnå bästa möjliga effekt: Individer, civila samhället, privat och offentlig sektor, skola och universitet. Tillsammans skapar vi ett samhälle där vi passar in för att vi sticker ut.

Hemsida: http://www.welinksweden.se/
Facebook: https://www.facebook.com/welinksweden
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/5211906
Twitter: https://twitter.com/welinksweden