Anmäl dig nu!

Olika Avtryck

I projektet Olika Avtryck ingår Ingesunds folkhögskola (projektägare), Kyrkeruds folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen och Rackstadmuseet.  Arvika, Eda och Årjängs kommuner är samarbetsparter och också FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Olika Avtryck har som mål att människor över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning ska få bättre villkor och ökade möjligheter.

http://olikaavtryck.se/